Welkom

Herbalife

Privacy Policy

Privacy Voorwaarden

Nutrivida.be hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van persoonlijke herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Wij zijn dan ook van mening dat het belangrijk is om u te informeren over de manier waarop wij gebruik maken van uw persoonlijke gegevens.

Artikel 1. Algemeen Als u op onze website persoonlijke informatie achterlaat, gebruikt Nutrivida.be deze uitsluitend voor het doel waarvoor u de gegevens achter heeft gelaten. Uw persoonlijke informatie zal nimmer aan derden worden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is en/of op uitdrukkelijk verzoek van uzelf. Wij zijn ons er ten volle van bewust dat persoonlijke informatie belangrijk voor u is en daarom treffen wij dan ook alle redelijke voorzorgsmaatregelen om uw informatie te beschermen gedurende de tijd dat Nutrivida.be erover beschikt. Op eenvoudig verzoek kan u op ieder ogenblik uitschrijven voor de nieuwsbrieven via info@Nutrivida.be

Artikel 2. Statistieken Wanneer u de website bezoekt worden sommige 'bezoekersgegevens' verzameld en opgeslagen door onze webserver, zoals de domeinnaam en de host computer vanwaar je het internet bezoekt, het IP-adres (Internet Protocol) van de computer die u gebruikt, de datum en tijd waarop u onze website bezoekt, en het internetadres van de website waarvan u direct naar onze website gelinkt bent. Met behulp van deze gegevens meet Nutrivida.be het verkeer op onze website en kunnen we onze website verbeteren. Deze gegevens zijn niet gekoppeld aan uw persoonlijke gegevens die u achterlaat op onze site en worden na enige tijd automatisch gewist. De gegevens worden nimmer ter beschikking gesteld aan derden.

Artikel 3. Ingestuurde informatie Nutrivida.be stelt het zeer op prijs wanneer u contact met ons zoekt, bijvoorbeeld om vragen te stellen of aanbevelingen te doen. Contact met onze klanten is voor ons erg belangrijk. Echter, alle vragen, suggesties, berichten, klachten, ideeën en andere zaken (verzamelnaam 'opmerkingen') die u aan ons bekend maakt middels onze website (of op welke manier dan ook) beschouwt Nutrivida.bel als publiek bezit. Wij behouden ons het recht voor, zonder daarvoor verantwoording dan wel enige vorm van vergoeding schuldig te zijn aan de indiener, gebruik te maken van deze 'opmerkingen'. Wij raden u dan ook aan om op het moment dat u ons vertrouwelijke informatie wilt toevertrouwen dit vooraf aan ons te melden, zodat daar wederzijds rekening mee gehouden kan worden.

Nutrivida.be behoudt zich het recht voor ten allen tijden en niet vooraf aangekondigd, veranderingen aan te brengen in haar privacy voorwaarden.